2015 – Een lezing over de geschiedenis van de pychiatrie