2006 – Triomphe de la religion et les terroristes de l’enfant Jésus

De triomferende religie en de terroristen van het kindje Jezus. Jacan, Buñuel en de psychoanalytici en Le triomphe de la religion et les terroristes de l’Enfant Jésus, in: Communications/Mededelingen van de Belgische School voor Psychoanalyse 2006 nr. 1 (Bijzonder nummer ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de School), 70-79 en 80-87.