1998 – Taboe van het echt gebeurde feit

Het taboe van het echt gebeurde feit. Het eindeloze van de analyse als aanlei­ding tot de psychoanalytische studie van de godsdienstwetenschap, (met een commentaar van R. Bernet en een repliek van P. Vandermeersch) in: J. Baneke & R. Pierloot (red.), Psychoanalyse en anthropologie, Amsterdam, Thela Thesis, 1998, 31-56.