1983 – De leerkracht en de overdracht van religie

De relatie leerkracht-leerling en de overdracht van morele waarden, in:
Waardenopvoeding in gelovig perspectief. Van zelfontplooiing naar solidariteit, Leuven, Acco, 37-52.